Správa uživatelů

Z tymy.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Nastavení vlastních údajů

Spravovat uživatele je možné kliknutím na odkaz údaje uživatele v hlavním menu. Na další stránce lze nastavit údaje jako je jméno, příjmení, adresa atd. Osobní údaje v podstatě není nutné vyplňovat, záleží pouze na vás, co o sobě sdělíte ostatním z týmu. Tyto údaje lze zobrazit na stránce Seznam týmu a jsou přístupné i přes WAP. Nezobrazují se nikde bez předchozí autorizace uživatele. Jednotlivé položky s vyjímkou několika málo nejsou alikací nijak využívány a jejich smysl je pouze evidenční. Za pozornost stojí

Zobrazované jméno : pod tímto jménem vás uvidí ostatní na vaších týmových stránkách. Kdekoliv se jako osoba vyskytujete - v on-line uživatelích, v docházce na akci, v diskuzi atd - všude bude zobrazeno toto jméno (někde i spolu s ikonkou). Typicky si zde můžete napsat váš 'nick', přezdívku atd. Adminstrátor týmu má možnost zakázat vám měnit vaše zobrazované jméno. V tom případě pouze vidít vaše aktuální, ale měnit ho nemůžete.
Heslo : pokud zde vyplníte nové heslo, dojde k jeho změně. Je to velmi jednoduchý přístup - žádné zadávání starého hesla nebo opakování nového. Toto bude možná časem vylepšeno, ale zatím existuje pouze tento způsob. Pokud toto pole nevyplníte, platí staré heslo a k žádné změně nedojde. Z toho logicky vyplývá, že není možné mít prázdné heslo, ale to je žádouzí chování.
Email : není třeba vysvětlovat, ale pár slov k využití. Není vyžadováno, abyste měli email, ale bez platného emailu platí jistá omezení.
  1. Není možné zaslat vám mail ze stránky poslat email
  2. Nelze používat Hlídač diskuze, tzn. nechat si denně zasílat nepřečtené příspěvky mailem
  3. Nefunguje reset hesla, protože pokud zapomenete heslo, tak je nové na vyžádání zasláno mailem
Ikona : každý člen může mít svojí ikonu, pokud si žádnou nenahraje, je vygenerována náhodná. Nahrát lze soubory jpg, gif a png. Pokud se ikona po uložení změn nezměnila, proveďte znovunačtení stránky v prohlížeči. To je popsáno v nápovědě hned vedle položky Ikona

Správa ostatních uživatelů

Administrátoři týmu a uživatelé s rolí Správce uživatelů mohou měnit nastavení ostatních členů. V levé části obrazovky je seznam všech uživatelů, seskupených podle aktuálních statusů. Klinutím na jiného uživatele se dostanete na editaci jeho údajů včetně dalších údajů, na jejichž změnu nemají "obyčejní" uživatelé oprávnění.

Status

Každý uživatel má nějaký status. Nyní existuje 5 různých statusů zakódovaných v aplikaci. Chvoání aplikace se v různých místech liší podle toho, jaký je status aktuálního uživatele.

Hráč : Toto je běžný status aktivního člena. Umožňuje běžnou práci s aplikací včetně přihlašování na akce (zadávání docházky).
Člen : tento status mají zpravidla "zasloužilý členové". Uživatel s tímto statusem se nezobrazuje v přehledu docházky, ale jinak ostatní funkce má přístupné (poslání mailu, zobrazen v posledním přihlášení atd.) Člen se může přihlašovat na akce - pokud tak učiní, je zobrazen v detailu akce, nikoliv v přehledu docházky (tabulka).
Marod : status je určen pro dlouhodbě nemocné (např. zraněné) hráče. Chováním aplikace se neliší od statusu Člen, status je pojmenován jinak převážně pro účely evidence
Smazán : přestal-li být někdo členem týmu, změňte mu status na smazán. Přestane se zobrazovat v docházce, posledním přihlášení atd. a nebude schopen se k aplikaci přihlásit. Není vhodné uživatele fyzicky mazat (i když to aplikace umožňuje), protože se tím smažou např. i jeho příspěvky v diskuzi. Naopak pokud budete používat pouze status Smazán, můžete směnou statusu odpadlíka kdykoliv vrátit do týmu.
Registrován : Tento status se dočasně využívá při zakládání nového uživatele. Aby nové členy nemusel zakládat ADMIN ručně, je tento proces maximálně zjednodušen. Novému členu týmu stačí sdělit adresu přihlašovací stránky, na které je dole odkaz Registrace.... Po kliknutí na tento odkaz nový člen zadá uživatelské jméno, pod kterým se chce do aplikace logovat zadá heslo, mail a případně další údaje. Po odeslání těchto dat je uživatel automaticky založen, ovšem právě se statusem Registrován. S tímto statusem se ještě nemůže přihlásit do systému, ani není nikde vidět - mimo stránky se správou uživatelů. Adminové týmu při registraci automaticky obdrží email informující o tom, že někdo chce být novým členem a přihlašovat se k aplikaci. Potom stačí aby někdo z adminů změnil jeho status z Registrován na nějaký aktivní (hráč, člen...) a nový člen se již může přihlásit. Použije při tom jméno a heslo které zadal při registraci.

Role

Každý člen může mít libovolné množství definovaných rolí. V aplikaci existuje několik rolí, stejně jako statusy jsou napevno zakódované. Smysl rolí spočívá v možnosti přidělit někomu oprávnění k několika úkonům najednou, které spolu navzájem souvisejí. Např. má-li se někdo starat o docházku, musí mít právo zakládat a měnit týmové události, vyplňovat výslednou docházku a někdy i měnit docházku (plán) ostatním členům. Toto by šlo nadefinovat pomocí jednotlivých práv, ale role umožní seskupení a jednodušší ovládání. Toto je také vysvětleno v sekci Práva.

Nyní existují v apliakci tyto role

Administrátor : toto je speciální role, pomocí které lze přidělit práva na vše. Uživatel s administrátorskou rolí může dělat vše, stejně jako uživatel se jménem ADMIN (který zalořil týmovou aplikaci na tymy.cz).
Správce uživatelů : člen s touto rolí může spravovat uživatele, tedy provádět vše co se zde popisuje. Oproti adminům ovšem nemůže přidělovat role jiným uživatelům
Správce docházky : člen s touto rolí může spravovat týmové události (tréninky, turnaje a jiné akce), dále může zadávat výslednou (skutečnou) docházku po proběhnutí akce a také může zadávat plán docházky za jiné uživatele.
Správce veřejného webu : uživatelé s touto rolí mohou zadávat data na veřejný web. To platí pouze pro týmy, které mají aktivovaný webový modul.

Ale pozor: Toto chování podle přidělených rolí popisuje implicitné stav. Administrátoři týmu mohou celý systém "překopat" pomocí systémových práv. Role jsou pouze jakýmsi zjednodušením pro seskupování práv. Představují obdou uživatelských skupin, jak jsou využívány např. v operačních systémech. Obecně vzato by role mohly být definovány také administrátory a následně využívány u práv - nejen uživatelských. Tak by admin mohl např. zavést roli "Trenér" a tu využít v právech na diskuze, hlasování nebo akce. Toto může být implementováno pokud by o to byl zájem.


Tipy

  • změnit (např. zapomenuté) heslo jinému uživateli můžete obdobným způsobem jako vlastní, na stránce údaje uživatele kliknete vlevo na příslušného člena a do položky Heslo vyplníte nové, kliknete na Uložit.
  • Fyzicky mazat uživatele je vhodné pouze v případě že byl vytvořen víceméně omylem a v aplikaci ještě nezanechal stopy. Jakmile začne zadávat docházku, přispívat do diskuzí atd., je lepší použít změnu statusu na Smazán
  • Chcete-li vytvořit člena pomocí údajů někoho jiného, vyberte vzorového člena k úpravám, změňte libovolné položky včetně uživatelského jména a klikněte na "Vložit jako nového". Toto je samozřemě přístupné jen adminům a správcům uživateů