Správa typů událostí

Z tymy.cz
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Idea

Když vytváříte novou událost, můžete vybrat její typ. Po založení vaší aplikace jsou dostupné typy Trénink, Běhání, Schůze, Turnaj a Soustředění. K čemu typy událostí jsou?

Pro zavedených typů události hovoří 2 hlavní důvody a několik kosmetických. Kosmetický důvod je například to, že pokud nějaký člen nemá zadanu docházku na turnaj, zobrazí se mu po přihlášení dotaz, jestli chce docházku nyní vyplnit. To se děje pouze pro turnaje a soustředění, nikoliv pro tréninky a běhání. A nyní k těm hlavním důvodům.

  • Reporty - V menu je po instalaci přístupný report docházky. Ten zobrazuje účast na trénincích a běhání. Tedy při definici reportu si můžete určit, na které typy událostí se bude vztahovat. Je tak možné např. vytvořit další report zobrazující pouze účast na turnajích. Reporty lze využít také u webového modulu.
  • Možnosti účastí - A toto je ten hlavní důvod, proč mít více různých typů událostí. Totiž na různé události mohou členové zadávat různou docházku a stejně tak docházkář může zadat různý výsledek. Lépe to lze ukázat na příkladu. Na každý turnaj si mohou členové zadávat svojí docházku z možností CHCI - NECHCI - JEŠTĚ NEVÍM. Naproti tomu na trénink mohou vybírat z možností PŘIJDU - OMLOUVÁM SE - PŘIJDU POZDĚJI. Důvod je jasný. Turnaje jsou většinou vypsané dlouho dopředu a je přípustné, že někdo ještě není rozhodnutý. Naproti tomu u tréninku možnost "ještě nevím" není v nabídce, protože účast na trénink se zpravidla vyplňuje pár dní dopředu a to už by měli být všichni rozhodnutí.

Stejně to funguje u zadání výsledků docházky. Docházkář může např. u tréninku vyplnit ÚČAST - NEÚČAST - POZDNÍ PŘÍCHOD, zatímco u turnajů existuje pouze možnost ÚČAST - NEÚČAST. Shrnuto: U každého typu události je nadefinováno, z kterých možností si mohu vybrat členové své plány a z kterých možností potom může docházkář vybírat při zadávání vásledků.

Jak to funguje

Nyní je možné, aby administrátoři definovali vlastní typy událostí nebo si přizpůsobili stávající. Některý tým např. nepotřebuje 'Běhání' jako typ události, ale zato pravidelně chodí do posilovny. Stejně tak pěvecký sbor (který mimochodem také používá aplikaci na tymy.cz) nemá tréninky a turnaje, ale má zkoušky, koncerty atp.

Skupiny možností

Jednotlivé možnosti účastí (PŘIJDU, OMLUVÁM SE...) se nezadávají přímo k jednotlivým typům událostí, ale nejprve se přiřadí do skupin a až ty se napojí na typ události. Například tedy nadefinujete možnosti PŘIJDU, OMLOUVÁM SE a PŘIJDU POZDĚJI a ty sdužíte do skupinu PRO_TRENINK. Potom při definici typu události Trénink určíte, že pro plány členů se má použít skupina PRO_TRENINK. Obdobně sdružíte možnosti ÚČAST - NEÚČAST - POZDNÍ PŘÍCHOD do skupiny VYSLEDEK_TRENINK a při definici typu události Trénink určíte pro výslednou docházku skupinu VYSLEDEK_TRENINK.

Možná tento způsob může vypadat zbytečně komplikovaně, ale má jednu velkou výhodu. Idea je totiž taková, že stejné skupiny možností využijete vícekrát. Tedy jednou jste seskupili PŘIJDU, OMLOUVÁM SE a PŘIJDU POZDĚJI do skupiny PRO_TRENINK a tu potom využijete i pro typy událostí Běhání, Posilovna atd. Jak vypadají typy událostí, skupiny možností a možnosti po instalaci základní aplikace ukazuje následující obrázek:

Základní konfigurace

Editace typů událostí

Administrátoři mají v menu přístupnou položku Typy událostí, která zpřístupňuje editaci typů událostí. Na této stránce je možné typy událostí upravovat, přidávat a mazat. Každý typ události má 1-3písmenný kód. Tento kód je možné si zvolit, ale každý typ události musí mít samozřejmě jedinečný kód. Tzn že nemohou existovat dva typy událostí se stejným kódem. Jaký kód si zvolíte je vcelku jedno, ale je vhodné volit nějakou zkratku (např. TRE pro trénink). Členové tento kód nikde neuvidí, protože všude se zobrazuje titulek. Kód ale využijete při definici reportu. Tam potom musíte uvést, že chcete např. všechny události s typem TRE.

Titulek typu události se zobrazuje ve 'Správě událostí' a ostatně i u konkrétní události daného typu. Členové např. vidí, že akce v pondělí večer je typu Trénink - to je právě titulek. U každého typu události je možné zaškrtnout, zda se docházka má kontrolovat po přihlášení člena - možnost "Ptát se po přihlášení". To je v základní konfiguraci zapnuté pro turnaje. Pro typy událostí, které mají tuto volbu zaškrtlou, se po přihlášení člena zkontrolují všechny události toho typu v budoucnosti a pokud není u některých vyplněn plán docházky, je zobrazen seznam nalezených událostí a dotaz, zda chce uživatel nyní vyplnit docházku.

U každého typu události je také nutné vybrat skupinu možností účastí pro plány docházky a pro výsledky docházky. Skupiny už musejí existovat a jak je vytvořit je popsáno dále. Mazání a úpravy typů událostí jsou omezené pro ty typy, které už jsou použity v docházce. Tedy např. založíte nový typ události. Můžete měnit libovolné položky a případně ho i smazat. Jakmile ovšem vytvoříte událost tohoto typu, nebude ho již možné smazat a měnit už půjde de facto jenom titulek. Chcete-li již použitý typ smazat nebo mu např. nastavit jinou skupinu účastí, musíte nejprve smazat všechny události tohoto typu a po té je umožněna plná editace.

Editace skupin možností

Co jsou skupiny možností je popsáno výše. V podstatě ve skupině možností sjednotíte všechny možnosti účasti na akci. Tedy možnost je například CHCI JET, NECHCI JET ale i ÚČAST. Skupinou možností pak řeknete, které možnosti patří k sobě (např. CHCI - NECHCI - JEŠTĚ NEVÍM). Každou skupinu si nějak pojmenujete. Jedná se ovšem pouze o název pro vás, abyste se v tom vyznali. Tento název se zobrazuje pouze u typů událostí a tím právě odlišíte jednotlivé skupiny. Například řeknete, že pro plánovanou docházku na tréninky patří skupina možností TRENINK.

Do editace se dostanete kliknutím na položku 'Správa možností účastí' v hlavním menu. V levém sloupci v sekci Skupiny vidíte všechny nadefinované skupiny. Na začátku je vybrána první a tu právě editujete. Pokud byste chtěli přidat novou skupinu, napíšete její jméno do pole vlevo a stisknete tlačítko Vytvořit. V hlavní části obrazovky je nejprve nahoře uveden název (Označení) této skupiny. Pokud ho chcete změnit, napište nový název a stiskněte Uložit. Pod názvem jsou všechny možnosti účastí, které do této skupiny patří. Chcete-li změnit vlastnosti nějaké možnosti, klikněte na odkaz Editovat u této možnosti. Pokud možnost ještě není použita nikde v docházce, můžete ji i smazat kliknutím na odkaz Smazat. V opačném případě odkaz Smazat není zobrazen a chceteli možnost smzat, musí nejprve zmizet z docházky. To opět znamená smazat všechny události, kde je již tato možnost použita. Pro přidání nové možnosti do skupiny slouží odkaz Nová možnost v sekci Akce v levém sloupci.

Pokud novou možnost zakládáte nebo editujete existující, můžete měnit kód, titulek a ikonu. Titulek a ikona se zobrazují členům při zadávání docházky. Pokud chcete nahrát ikonku, můžete použít jakýkoliv obrázek s příponou jpg, gif nebo png. Velikost může být libovolná, ale po uložení bude upravena na 20x20 pixelů. Je vhodné nahrávat obrázky typu gif (nebo png) s použitím transparentní barvy. Vypadá to lépe pokud uživatelé používají různé skiny. Kód možnosti je opět tříznaková kombinace písmen a číslic. Platí v podstatě stejná pravidla jako u kódu pro typy událostí. Tedy

  • v rámci jedné skupiny nemohou být 2 možnosti se stejným kódem
  • kód slouží pro vaší orientaci a členům se nikde nezobrazuje
  • kód využijete při definici reportů, proto se hodí dávat rozumné zkratky

Pokud je možnost události už použitá v docházce, můžete měnit jen ikonu a titulek. Kód musí zůstat stejný.

Pár rad

Kdy vytvářet nový typ události?

Není příliš vhodné v prvotním nadšení vytvořit spoustu nových typů událostí a ty pak využívat chaoticky. Lépe je mít jen pár typů. V podstatě nový typ potřebujete

  1. když mají události tohoto typu speciální možnosti docházky, které ještě nemáte u stávajících typů
  2. když potřebujete rozlišit události v reportech. Např. máte trénink dvakrát týdně, jeden je hrací a druhý pouze kondiční v posilovně. Můžete klidně vystačit s jedním typem události 'Trénink', protože možnosti docházky jsou stejné (přijdu - nepřijdu - později, účast - neúčast - pozdní příchod). Jakmile byste ale chtěli mít pro členy report, který zobrazuje docházku zvlášť v posilovně, musíte si zavést speciální typ na posilovnu a v docházce vypisovat události s tímto typem. Možnosti účastí můžete nechat stejné (tzn. stejné skupiny u typu událostí), ale kód události bude jiný a na tom pak postavíte report. Není totiž možné nadefinovat report "všechny události s kódem TRE v pondělí". Musíte mít speciální kód.

Jaké dávat kódy možnostem účastí?

V podstatě je to na vás, členové týmu o kódech nic neví. Je dobré mít smysluplné zkratky, abyste se při definici reportu nemuseli koukat, jaký že je kód pro účast na turnaji. Když si účasti u různých skupin budete pojmenovávat ANO, máte vystaráno.

A pak existuje druhý aspekt, poměrně důležitý. V základní konfiguraci mají možnosti pro plán na trénink (Přijdu, Omluvám se, Přijdu později) kódy YES, NO, LAT. Odpovídající možnosti pro výslednou docházku (Účast, Neúčast, Pozdní příchod) mají stejné kódy - YES, NO, LAT. Potom můžete využít předvyplňování docházky dle plánu při zadávání docházky. To funguje tak, že když docházkář zadává výslednou docházku na akci, má předvyplněný výsledek dle plánů, který si zadali členové. Jak ale aplikace pozná, že k plánu "Přijdu později" patří výsledek "Pozdní příchod"? Toto spojení je dáno právě tím, že tyto možnosti mají stejný kód (LAT).

Jinými slovy, snažte se dávat stejné kódy pro možnosti plánu a možnosti výsledku a ulehčíte tím práci docházkářům.

Jak si typy událostí a možnosti účastí vyzkoušet?

Konfigurace možností docházky není složitá, pokud člověk rozumí tomu, jak to funguje. Pokud se chcete konfiguraci vyzkoušet nebo si přizpůsobit stávající události, je vhodné neprve založit nový typ události a na něm provádět pokusy. Pokud máte typ který ještě není použit v docházce, lze editovat všechny položky a nakonec tento typ smazat. Až budete přesně vědět, co se čím nastavuje, můžete se směle pustit do existujících typů.