Správa reportů

Z tymy.cz
Přejít na: navigace, hledání

Zde je pár základních informací o konfiguraci reportů. Konkrétnější údaje budou doplněny až pokud bude třeba - tedy podle dotazů ve foru.

Každý report zobrazuje výsledky docházky na určitých akcích za časové období. Základní informace definované pro report tedy jsou

  • pro které události se budou počítat výsledky docházky
  • časové období se určuje při zobrazení reportu, ale v jeho definici lze nastavit předvolby (např. poslední 2 měsíce, nebo posledních 20 událostí)
  • které kombinace plánů a výsledků docházky se mají započítat

Tedy např. report Docházka, který je v základní instalaci aplikace na tymy.cz je definován

  • pro události typu trénink nebo běhání
  • nemá vyplněné předvolby na časové období - vše se zadává až před zobrazením reportu
  • počítá všechny výsledky docházky Účast nebo Pozdní příchod

V reportu může být nadefinováno více hodnot. Např. report docházky je možné rozšířit o další hodnotu, která bude zobrazovat jen pozdní příchody. Nebo o hodnotu, která bude počítat kolikrát člen přišel a měl přitom vyplněnou docházku předem nebo naopak kolikrát přišel "neohlášen!.

A jak konrétně se nastavují podmínky pro výběr událostí a kombinací docházky? Pomocí regulárních výrazů. Jak je popsáno ve článku Správa typů událostí, každý typ události a každá možnost docházky má svůj kód. A v definici reportů potom lze definovat regulární výraz, podle kterého se budou vybírat události. Tedy každá událost, jejíž kód odpovídá danému regulárnímu výrazu, je zařazena do reportu. Stejně tak v hodnotě reportu lze definovat regulární výraz pro kódy plánu docházky a regulární výraz pro výsledek docházky.

Tedy např. v základním reportu docházky jsou použity tyto regulární výrazy

  • ^TRA$|^RUN$ pro typ události - vybírá trénink nebo běhání
  • .* pro plán docházky - vybírá vše nezávisle na tom, co si člen vyplnil
  • ^YES$|^LAT$ - účast nebo pozdní příchod pro výslednou docházku